Fr. Congressman Joe DioGuardi – Holocaust Remembrance Speech at United Nations

Heroi i kombit shqiptar Arbëreshi Joe DioGuardi mbajti fjalim në Kombet e Bashkuara ku i tregoj delegacjonit të Izraelit që po falenderonte shtetin shqiptar për shpetimin e hebrejve, se e vërteta ështe “shumica e hebrejve u shpëtuan nga shqiptar të Kosoves, dhe ka ardhur koha që Izraeli te mbeshtesin pavarsin e Kosoves”. DioGuardi tha “ështe turp që Izraeli akoma nuk e ka pranuar pavarsin e Kosoves”.

Gjithashtu DioGuardi shpjegoj si Jugosllavet u munduan ta merrnin kete histori sukurse i shpetoj populli Jugosllav, por DioGuardi me lobimin e tij e beri qe Izraeli ta pranoj qe ishin SHQIPTARET dhe jo Jugosllavet!

Albanian hero Joe DioGuardi adressed the Israeli delegation at United Nations who was thanking the albanian government for saving thousands of jews during the holocaust that it was the Albanian people who rescued jews and not to forget KOSOVA who saved most of the jews by providing a safehaven and an underground route transporting jews from Yugoslavia (Kosova) across the border to albania. DioGuardi stated that it is time for Israel to recognize Kosova and its independence!

Similar Posts

Leave a Reply